De OCMW Vereniging SPOOR Brugge zorgt met het project 't Scharnier voor huiswerkbegeleiding aan huis bij die kinderen die het echt nodig hebben. Het time-out project BLINK! richt zich op de leerlingen uit het middelbaar die het te bont maken op school, in aanraking komen met het gerecht of dreigen het verkeerde pad op te gaan. Wij halen die jongeren voor enkele weken uit hun schoolomgeving en begeleiden ze intensief en voeren ondertussen gesprekken met de school én met de ouders. Mét succes: meer dan 65% kan terug naar de school en werk zijn of haar onderwijstraject af." Eén van Frank Vandevoorde's grootste bekommernissen is het toenemende aantal gezinnen met diepe schulden. "Het is echt onrustwekkend om zien hoe snel mensen en gezinnen kunnen afzakken in de schulden. De grote boosdoeners zijn de gigantisch hoge energieprijzen en de vele mogelijkheden die kredietkaarten en warenhuizen bieden. Maar ook de financiële crisis heeft een fors aantal Bruggelingen het water aan de lippen gezet. De diensten van het OCMW helpen de mensen om uit die financiële put te geraken Zo behandelt de Dienst Schuldbemiddeling van het OCMW een duizendtal dossiers per jaar. Daarnaast hebben we ook de vereniging De Schakelaar, die zich op alle mogelijke vlakken bezighoudt met rationeel energiegebruik. Onze medewerkers van gaan langs bij de mensen en voeren energie-analyses uit, ze isoleren daken en leggen zonnepanelen om de energielast te verminderen."