Samenwerking
'Als politicus kan ik projecten in gang zetten en aansturen. Ik heb altijd ingezet op mensen en samenwerking. Inloophuis 't Sas, een samenwerking tussen het OCMW, de Stad en het CAW, is daar een mooi voorbeeld van. Mensen die geen sociaal vangnet hebben kunnen hier terecht, zelfs voor kortstondige crisisopvang. Vorig jaar opende bij 't Sas de sociale kruidenier de KABA. Mensen die dat nodig hebben, kunnen hier levensmiddelen kopen aan verlaagde prijs.'

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
'Een van de verwezenlijkingen waar ik het meest fier op ben is de totale vernieuwing van het AZ Sint-Jan en de fusie van de drie campussent AZ Brugge, SFX Brugge en Henri Serruys in Oostende. Dit is werkelijk een kwantumsprong in de lokale ziekenzorg. We beschikken nu over het meest moderne en grootste ziekenhuis in de provincie.'

Buurtgericht
'Het OCMW is actief op het hele Brugse grondgebied. Neem nu de diverse buurthuizen en dienstencentra. Hier worden talloze activiteiten georganiseerd, lezingen gehouden, senioren kunnen er hun middagmaal nuttigen en zo veel meer. Het belangrijkste is dat we er zo voor zorgen dat Bruggelingen niet in een sociaal isolement geraken.'

Voor alle leeftijden


'Bij jongeren waarmee het dreigt mis te lopen, trachten we zo vroeg mogelijk in te grijpen. Het OCMW-project 't Scharnier zorgt voor huiswerkbegeleiding aan huis. Het time-out project BLINK! richt zich op leerlingen uit het middelbaar die het te bont maken op school. Via onze Lokale Diensten hebben we diverse kinderopvanginitiatieven en tienerwerkingen in de deelgemeenten. De dienst Buurtsport zet al vier jaar succesvol Bruggelingen, jong en oud, in beweging in hun eigen buurt.'

Voor zij die het nodig hebben
Eén van Frank Vandevoorde's grootste bekommernissen is het toenemende aantal gezinnen met diepe schulden. 'Grote boosdoeners zijn de financiële crisis, de gigantisch hoge energieprijzen of een onverantwoord uitgavenpatroon. Dan komt het OCMW in actie: de Dienst Schuldbemiddeling behandelt nu een duizendtal dossiers per jaar. We werken ook preventief: ik denk aan de vereniging De Schakelaar, die energieanalyses uitvoert uit bij mensen thuis, daken isoleert en zonnepanelen legt.'

ToekomstgerichtDé grote uitdaging voor de komende jaren is de vergrijzing. Frank Vandevoorde: 'In 2008 was 20,4% van de Brugse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2030 zal dat oplopen tot 30%. We hebben 8 woonzorgcentra (wzc), verspreid over de hele stad. De afgelopen jaren hebben we 4 wzc's volledig gerenoveerd of heropgebouwd: De Vliedberg op Sint-Pieters, Hallenhuis te Sint-Andries, De Zeven Torentjes te Assebroek en Van Zuylen op Sint-Kruis. Maar we zitten nog vol toekomstplannen: een nieuw wzc in de binnenstad, de volledige renovatie van het Minnewater, enzovoort.'

Levenskwaliteit
Frank: 'Het OCMW wil senioren helpen om zo lang mogelijk thuis te wonen in comfortabele omstandigheden. Onze Lokale Dienst Zoc@home zorgt voor een klusjesdienst aan huis voor senioren in Noord-Brugge. Recent kwam daar ook het vervoer van minder mobiele senioren naar hun buurthuis bij. Het OCMW heeft een poetsbedrijf met dienstencheques dat 2500 klanten –Bruggelingen- bedient. Onze centrale keuken Ruddersstove bezorgt 230.000 (!) maaltijden per jaar. Maar we staan senioren ook bij met onze dienst Ergo aan huis, die nakijkt hoe de woning kan aangepast worden aan bepaalde behoeften.'