Als OCMW Voorzitter én Schepen heeft Frank Vandevoorde een politieke ervaring waarin weinig anderen hem kunnen evenaren. "Als OCMW Voorzitter ben ik politiek verantwoordelijke voor de grootste werkgever van de stad. Samen tellen het OCMW en het AZ Sint-Jan immers ruim 5000 personeelsleden. Het is mijn verantwoordelijkheid om een rechtvaardig en kwalitatief personeelsbeleid te voeren. Ik maak er dan ook een punt van om iedereen die in dienst komt, persoonlijk te ontmoeten." Sedert 2006 zetelt Frank Vandevoorde als Schepen in het College van Burgemeester en Schepenen. Hij is er bevoegd Sociale Economie en de relatie tussen de Stad en het OCMW. "Als Schepen kan ik actief deelnemen aan het stadsbestuur en dat betekent natuurlijk een enorme meerwaarde. Ik beslis mee over de dossiers die behandeld worden in het College. Ik tracht altijd de denkoefening te maken -ik noem het de OCMW-toets- of er geen stedelijke dossiers kunnen gekoppeld worden aan het OCMW of omgekeerd. Neem nu de actie Schoon Schip, waarbij we de Brugse bedrijventerreinen van zwerfvuil ontdoen. Een drietal keer per jaar bundelen de Stad, het OCMW en lokale Sociale Economie bedrijven de krachten om die actie tot een goed einde te brengen. Zo doen we iets voor onze ondernemers en bedrijven: namelijk hun omgeving schoon houden. We doen iets voor mensen uit diverse kansengroepen: we zetten ze op een veilige en nuttige manier aan het werk. Deze projecten beteken een enorme meerwaarde en zijn de vrucht van samenwerking en durven denken buiten je eigen beleidsdomein." Frank Vandevoorde houdt steeds het grote kader voor. "Brugge is de derde grootste stad van Vlaanderen. Het is hier relatief veilig, Brugge is de belangrijkste toeristische stad van de België en we hebben een gigantische economische meerwaarde dankzij de haven. We kennen hier dus niet de grootstedelijke problemen zoals in Antwerpen of Gent. Maar toch, we moeten zeer waakzaam blijven. Het valt moeilijk te becijferen, maar afgaand op het Vlaamse gemiddelde denk ik dat het aantal mensen dat in Brugge in armoede leeft, of zich in de risicozone bevindt , 13.000 tot 14.000 bedraagt. Dat is bijna 12 % van onze bevolking."