Sommigen kennen mij wellicht als huisarts, anderen dan weer als voorzitter van het OCMW. Nog anderen herinneren mij misschien als voorzitter van de IVBO. Ten dienste sta ik echter voor iedereen! Vandaar mijn engagement om als lijsttrekker van de SP-A voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge op te komen. Voor wie mij nog niet mocht kennen: ik ben geboren en getogen in de Brugse binnenstad op 24 februari 1953 als 11 jaar jongere broer van mijn zus Ginette. Toen ik 7 werd verhuisde ik naar St.-Michiels waar mijn vader samen met familie eigenhandig een huis had gebouwd (toen kon dat nog). De keuze was op St Michiels gevallen omdat we geen brug moesten passeren om naar Brugge te komen ... De verkeersproblematiek van de Koning Albertlaan was toen nog onbestaande .... Mijn lager en middelbaar onderwijs heb ik altijd in Brugge centrum blijven volgen. Respectievelijk in de RMS langs de Werversdijk ("den Ecole Moyen") en het KA Brugge Centrum (het Atheneetje). Na mijn middelbaar onderwijs studeerde ik geneeskunde aan de RUG, waar ik ben afgestudeerd als arts in 1978. Na mijn legerdienst begon ik als huisarts in Brugge, en dit tot op vandaag. Ook mijn vrouw Veronique is een echte Brugse maar kent geen woord Brugs. Omwille van het beroep van haar vader bracht zij haar jeugd door in Italie en ging aldaar naar school. Door mijn liefde voor haar ben ik trouwens ook een beetje verliefd geworden op Italie ... In mijn jeugd heeft sport altijd een belangrijke rol gespeeld. Aanvankelijk heb ik als kleine tot aan mijn 10 jaar gepoogd om in de voetsporen van mijn vader en mijn zus turner te worden, dit bij de socialistische turnbond. Ik was echter duidelijk minder getalenteerd dan mijn zus en op 11 jarige leeftijd ben ik dan gaan zwemmen bij de Brugse Zwemkring BZK (de ondertussen Koninklijke Brugse Zwemkring - de Bazoko's). Daar ontwikkelde ik me tot een niet onverdienstelijke zwemmer en waterpolospeler. Tot op mijn 35ste was ik trouwens aktief als waterpolospeler. Mijn roots liggen dus zeker ook in de zwemsport, bij de bazoko's. Mijn kinderen zijn allemaal "zwemmertjes" geweest. De kleinste zet nu trouwens haar eerste competitiestapjes. Ook Veronique is een zwemster geweest en kan als geen ander aan kleine kinderen de vier zwemstijlen aanleren. Met politiek ben ik tijdens mijn jeugd en studiejaren niet bezig geweest, wegens "geen tijd" .. moest immers zwemmen en studeren. Maar toen ik als huisarts in Brugge door Frank Van Acker gevraagd werd om op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 te komen heb ik geen ogenblik getwijfeld. Ik werd ook onmiddellijk verkozen. Sedert 1982 ben ik dan ook ononderbroken aktief in de brugse politiek. Aanvankelijk bescheiden; maar vanaf 1989 steeds intensiever. Toen ben ik voorzitter van de IVBO geworden.In 1995 heb ik het zitje in de gemeenteraad geruild voor een zetel in de Raad van het OCMW, waar ik in 1997 voorzitter van ben geworden tot op vandaag. Mijn vrije tijd probeer ik zo veel mogelijk aan mijn familie te besteden ... hoewel boeken altijd in mijn onmiddellijke omtrek te vinden zijn.